FUNDACJA DLA RODZINY „OGNISKA NADZIEI”

Fundacja dla Rodziny " Ogniska Nadziei" została ustanowiona 14 września 2011 roku. Realizuje zadania statutowe. W ramach naszych działań istnieją takie formy wsparcia jak: 1. placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 2. dwie całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego 3. mieszkanie chronione Celem Fundacji jest: 1. Prowadzenie działań na rzecz rodziny 2. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie 3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 5. Pomoc społeczna 6. Ekonomia społeczna 7. Nauka, edukacja, oświata, opieka oraz wychowanie 8. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia 9. Podtrzymywanie tradycji i rozwoju świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy