Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów
Ul. Kopernika 20/3 81-424 Gdynia

„Fundacja IAR, działając pro bono we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz zespołem prawników zrzeszonych w trójmiejskich kancelariach adwokackich i radcowskich w związku z rozbudową systemu pomocy prawnej ukierunkowanej na potrzebę udzielenia takiego wsparcia mieszkańcom najuboższych dzielnic, jak też seniorom, osobom poszkodowanym w wypadkach losowych , osobom niepełnosprawnym, poszukuje wolontariuszy do pomocy w rozpowszechnieniu informacji o budowie i działaniu systemu pomocy prawnej, przy organizowaniu takiej pomocy oraz dystrybucji materiałów edukacyjnych z zakresu prawa. Fundacja skupia się na działaniach w obrębie Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz powiatów ościennych.
Liczymy na ludzi wrażliwych, empatycznych, zaangażowanych w niesienie pomocy bliźnim.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się na nr tel. infolinii Fundacji IAR: 572 382 444; 572 382 456 lub na e-mail: szkolenia@grupapromesa.pl
Podczas rozmowy lub przesyłając zgłoszenie prosimy o wyraźne zaznaczenie, że tematem rozmowy/zgłoszenia jest WOLONTARIAT na rzecz Fundacji.

Oferujemy:
-możliwość realizowania stażu lub praktyk zawodowych we współpracujących z Fundacją organizacjach pozarządowych i kancelariach prawnych,
- nieodpłatny, dedykowany wolontariuszom udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu mediacji i innych form polubownego rozwiązywania sporów,
-możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie realizacji projektu wspierającego kompetencje społeczne,
- możliwość współorganizowania warsztatów i spotkań dla lokalnych społeczności i środowisk, w których wolontariusze na co dzień się realizują (szkoła, rada dzielnicy itp).

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy