Fundacja Rosa

Misją Fundacji Rosa pozostaje wsparcie działań tych, którzy nie mogą pomóc sobie sami. Członkowie naszej organizacji chcą budować mądre, świadome i zdrowe społeczeństwo, odpowiadać na problemy współczesnego świata i – rozpowszechniając wiedzę – propagować dobre wzorce. Od wielu już lat walczymy o tych, którzy są PRZYSZŁOŚCIĄ CYWILIZACJI – o dzieci i młodzież, ich zdrowie oraz prawidłową edukację. Dbamy o maluchy borykające się z różnymi problemami i niepełnosprawnościami, a także wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej im pełne sfinansowanie terapii dla swoich pociech. Realizując Kartkę ze Szpitala, wspieramy najmłodszych przebywających w placówkach leczniczych. Pamiętamy również o istocie dobrego poziomu wykształcenia, zbierając fundusze w Twojej Szkole, i przypominamy, jak ważna jest edukacja prozdrowotna oraz odciążenie kręgosłupów najmłodszych, prowadząc program Lekki Tornister. Nie zapominamy o tym, co jest największym ZAGROŻENIEM CYWILIZACJI – o chorobach, w szczególności chorobach nowotworowych. Profilaktykę i edukację dotyczącą tego zagadnienia uważamy za niezwykle istotną, dlatego od 2014 roku realizujemy ogólnopolską kampanię Rakoobrona. Poruszamy w niej problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka skóry, zwracając uwagę uczniów ze szkół ponadpodstawowych na konieczność znajomości i stosowania się do zasad profilaktyki onkologicznej. Ponadto w ramach programu organizujemy bezpłatne badanie znamion – zarówno podczas akcji plenerowych, jak i w gabinecie RKBN we Wrocławiu. Realizując projekty z zakresu edukacji historycznej, w tym ogólnopolską kampanię BohaterON – włącz historię!, kultywujemy polskie tradycje oraz postawy obywatelskie. Pragniemy podtrzymywać pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego oraz inicjować piękny dialog pokoleń.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy