Fundacja Gdańska

Fundacja Gdańska powstała w 1998 roku. Założycielami Fundacji były władze miasta i środowiska gospodarcze, budżet stanowiły wpłaty na cele statutowe. Początkowo Fundacja miała tylko wspierać finansowo ważne wydarzenia kulturalne tj. np. "Koncert Pojednania", we wrześniu 1999 roku w kościele św. Jana z udziałem The Israel Philharmonic Orchestra i Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncert stanowił część obchodów 60 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Aktualnie Fundacja Gdańska jest już pełnoprawną firmą, organizującą różnorakie wydarzenia, mające na celu promowanie Gdańska w Polsce i świecie, a także kreowanie nowego wizerunku miasta.

„Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, edukacji i kultury fizycznej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy, w szczególności regionu Morza Bałtyckiego i miast hanzeatyckich. Celem Fundacji jest również działanie na rzecz koordynacji działań lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, podejmowanie działań mających na celu ożywienie historycznego centrum Gdańska, wspieranie polityki morskiej Gdańska, prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych i przyrodniczych związanych z Gdańskiem.”

W najbliższych latach Fundacja Gdańska ma aspirację być dla Miasta Gdańska podmiotem do realizacji zadań złożonych (projektów wielostronnych) z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Miasta oraz inicjowania i koordynacji projektów międzysektorowych z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy