Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Racławicka 17, 80-406 Gdańsk, Polska

GOPP świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych uzależnieniem. Ośrodek oferuje: indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualną psychoterapię, grupową psychoterapię dla młodzieży, konsultacje i psychoterapię dla rodzin i par, porady pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, ,,Szkołę dla Rodziców", specjalistyczną pomoc dla dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, specjalistyczną pomoc dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów, konsultacje dla specjalistów ( psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców ). Pomocą obejmujemy mieszkańców Gdańska: dzieci, młodzież uczącą się, do 24 r.ż., dorosłych będących rodzicami.

Corocznie w ramach Kampanii Społecznej DOM - Dziecko Ojciec Matka, promującej pomyślne rodzicielstwo organizujemy: Nowoczesną Konferencję dla Rodziców ( ECS ), Festyn Rodzinny z okazji Dnia ojca ( Teatr Leśny ), Ogólnopolską Konferncję Naukowo-Szkoleniową ( UG ).

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy