Fundacja Instytut Równowagi Społeczno Ekonomicznej

Misją Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji nieformalnej i rozpowszechnianie koncepcji life long learning.

Fundacja realizuje swe cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w tej przestrzeni.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy