Stowarzyszenie "Dobra Edukacja"

Stowarzyszenie Dobra Edukacja powstało w 2012 roku. Stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Koncepcja modelowych innowacyjnych placówek edukacyjnych została stworzona przez Stowarzyszenie w pierwszym roku jego działania, w efekcie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych. W kolejnym roku rozpoczęło się badanie w działaniu – dwie pierwsze Akademie zaczęły swoje funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest obecnie organem prowadzącym przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę doskonalenia nauczycieli.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy