Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Strzyży"

Stowarzyszenie
80-276 Gdańsk ul. Kisielewskiego 12

Pomoc społeczna bez zakwaterowania – dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Działalność społeczna, lokalna i sąsiedzka.

Celami statutowymi Klubu Przyjaciół Strzyży są:

-Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w osiągnięciu należnej im, godnej pozycji w społeczeństwie a w szczególności tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.
-Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.
-Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz dzieci, młodzieży w ramach środowiskowych form wsparcia.
-Prowadzenie klubów i świetlic dla osób starszych i samotnych oraz młodzieży.
-Organizowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy