Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK) – samorządowa instytucja kultury założona w 1992 w Gdańsku, której celem jest promowanie kultury Pomorza w kraju i za granicą oraz prezentowaniu w województwie i kraju zagranicznego dorobku kulturalnego, zwłaszcza krajów bałtyckich.

Organizowane i współorganizowane są koncerty, wystawy, festiwale muzyczne i filmowe, promocje książek, spotkania z ludźmi kultury i nauki, widowiska multimedialne i projekty interdyscyplinarne skierowane do dorosłych i dzieci. NCK prowadzi również działalność wydawniczą (książki zawierające materiały z sesji, katalogi wystaw, foldery i inne druki).

NCK realizuje przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z Samorządem Województwa Pomorskiego, Ministerstwem Kultury, konferencją ministerstw kultury krajów nadbałtyckich Ars Baltica, Związkiem Miast Bałtyckich oraz licznymi placówkami kulturalnymi i środowiskami twórczymi w kraju i za granicą.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy