Fundacja Życie i Pasja

Fundacja powstała w kwietniu 2010 r. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym w szczególności z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Nasze cele realizujemy poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnorakich form aktywności w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego, propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Świętego i będących odzwierciedleniem biblijnych wartości w zakresie etyki i moralności.

Prowadzimy swietlicę pod nazwą Klub Biskupia 6, a wniej zajęcia dla dzieci, Seniorów oraz LEJDIS - zajęcia dla dziewcząt w wieku 13-16 lat.

Prowadzimy działalność charytatywną pod nazwą POKOIK

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Życie i Pasja

ul.Menonitów 2a/1
Gdańsk

e-mail: kontakt@zycieipasja.org

kom. 660-000-554

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy