Fundacja Hospicyjna

Fundacja Hospicyjna prowadzi Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz wspiera merytorycznie ruch hospicyjny w całej Polsce. Organizuje wiele akcji charytatywnych, dzięki którym zdobywa środki uzupełniające deficyt kosztów opieki nad około 1000 pacjentami rocznie. Podejmuje także wysiłki, aby możliwie jak najszybciej przyjmować do opieki hospicyjnej tych, którzy wciąż na nią oczekują, średnio 100 osób miesięcznie.

Przy wszystkich naszych działaniach ogromną rolę pełnią wolontariusze. W Fundacji Hospicyjnej każda osoba chętna do zaangażowania się w wolontariat znajdzie odpowiednią formę dla siebie. Może być to wolontariat opiekuńczy - polegający na opiecenad pacjentem;akcyjny, w którym wolontariusze pomagają w organizacji oraz przeprowadzaniu akcji charytatywnych;wolontariat szkolny, skupiający szkolne koła wolontariatu działające w szkołach na różnych poziomach nauki, a także wolontariat kierowców, którzy jeżdżą z personelem do pacjentów czy robią zakupy. Nasi wolontariusze to osoby w każdym wieku, o różnych profesjach i zainteresowaniach.

Każdemu naszemu działaniu przyświeca hasło: „Hospicjum to też Życie!”.

Kontakt do koordynatorów wolontariatu:

wolontariat@hospicja.pl

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy