Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, Polska

Koordynator wolontariatu w MOPR Gdańsk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta gdańska realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez MOPR działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Gdańska przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy