Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski
Ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Powstał w 1980r. w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Dwaj pierwsi prezesi to profesorowie Tadeusz Przemysław Szafer i Stanisław Juchnowicz. Okręgi i Koła to jednostki terenowe. Wszystkie Okręgi posiadają osobowość prawną. Koła, które są jednostkami podstawowymi Klubu wchodzącymi w skład Okręgu, nie mają obowiązku posiadania osobowości prawnej.

Okręg Wschodnio-Pomorski PKE obejmuje swym zasięgiem obszar województwa pomorskiego. Powstał w 1981 r. na Politechnice Gdańskiej i do dziś funkcjonuje pod tym adresem. Pierwszymi prezesami – założycielami byli dr Andrzej Tyszecki i dr Andrzej Baranowski.

Cele organizacji:

- uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa;
- ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego;
- ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego;
- kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania - równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji;
- powszechna edukacja ekologiczna;

e-mail: pke.gdansk@gmail.com

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy