Project Management Institute Gdańsk Branch

Project Management Institute Gdańsk Branch
ul.Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

Project Management Institue Poland Chapter (PMI PC) jest Stowarzyszeniem zrzeszającym praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami dzięki podejmowaniu wielu regionalnych i krajowych inicjatyw i szerzeniu świadomości w tym obszarze. Promujemy wysokie standardy zarządzania projektami, wspieramy budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio, a także angażujemy się w wiele inicjatyw CSR – społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami Wolontariuszy upowszechniamy wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarczamy innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności. Jednym z naszych flagowych projektów społecznych jest English Summer Camp - obóz językowy dla dzieci wychowujących się w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Gdański oddział PMI (PMI Gdańsk Branch) powstał w 2007 roku.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy