Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 22 marca 1995 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki. Fundacja „Pomóż i Ty” prowadzi działalność non-profit w sferze pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Przesłanie Fundacji "Pomóż i Ty" to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja środowiska i aktywizacja ich działań. Drugim nadrzędnym celem organizacji jest wpływanie na pozytywne postawy obywateli w stosunku do ludzi potrzebujących, kreowanie postaw obywatelskich mających na celu pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem i chorobą. Tworzenie klimatu dla ludzi, potrzeby społecznej przynależności, bycia potrzebnym. Swoją misję pomocy środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych realizujemy między innymi poprzez: sponsorowanie specjalistycznych operacji oczu naszych podopiecznych w renomowanych klinikach okulistycznych, sponsorowanie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków i sprzętu ułatwiającego edukacje niewidomych, organizowanie aktywnego wypoczynku osób niewidomych i niepełnosprawnych.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy