Stowarzyszenie Biskupia Górka

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku i jej promocji oraz wspomaganie wszelkich tego typu działań, w tym m.in:
- ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Biskupiej Górki,
- krzewienie i popularyzacja wiedzy o Biskupiej Górce i Gdańsku wśród mieszkańców i turystów,
- upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń związanych z Biskupią Górką,
- działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Biskupiej Górki, jej zabytków i dzieł sztuki.
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Biskupiej Górce,
- kreowanie pozytywnego wizerunku Biskupiej Górki,
- pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców Biskupiej Górki, szczególnie osobom z grup słabo reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
- działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
- działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Stowarzyszenie Biskupia Górka powstalo 10 października 2016 r.
Najważniejsze projekty:
- Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce (z IKM)
- portal osiedlowy: www.biskupiagorka.pl
- Archiwum Społeczne Biskupiej Górki
- "Górka dumna z podwórka" - rewitalizacja podworek na Piaskowni (z BRG, Stowarzyszenie "Inicjatywa Miasto")
- "Judo na BG"
- prace poszukiwawcze prowadzone na Biskupiej Górce w celu pozyskania pamiątek po "Cafe Bischofshohe" i odnalezienia grobu Nataniela Wolfa ( z Fundacją "Latebra").

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy