Fundacja infoShare

Fundacja infoShare została założona w 2010 roku a jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat nowych technologii, mediów cyfrowych, nowoczesnych form marketingu oraz sposobów zarządzania projektami i przedsięwzięciami na wczesnym etapie rozwoju tzw. startupami. Jednym z głównych działań Fundacji jest organizacja konferencji infoShare. Konferencja infoShare, startując w 2007 roku, jako wydarzenie lokalne, przez lata zdobywała popularność gromadząc coraz liczniejsze grono uczestników, stając się największym wydarzeniem tego typu w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez to wydarzenie Fundacja promuje również region Pomorza jako miejsca atrakcyjnego dla rozwoju biznesu, inwestycji i branży nowych technologii.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy