FUNDACJA RE:AKCJI ARTYSTYCZNYCH "FREA-ART"

FUNDACJA RE:AKCJI ARTYSTYCZNYCH
ul. Biała 3a/11, 80-435 Gdańsk

Misją Fundacjijest rozwój twórczośœci, rozwój poprzez twórczośœć oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania społeczeństwa polskiego, w szczególnoœci w zakresie relacji międzyludzkich. Fundacja wspiera działania, w których sztuka jest formą komunikowania się między twórcami a œświatem, sposobem przekazywania sensów i wartośœci, w szczególnośœci takich jak: dobro, prawda, piękno, a także otwartośœci, szczerośœci i współdziałania między ludźŸmi.

CELE FUNDACJI:
1) Rozwój i promocja polskiej kultury i sztuki oraz jej twórców,
2) Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie,
3) Wspieranie rozwoju poprzez sztukę,
4) Promowanie idei otwartośœci, szczerośœci i współdziałania między ludŸźmi, a także takich wartośœci jak: prawda, dobro i piękno.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy