Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Pomorska Jednostka Wojewódzka

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Pomorska Jednostka Wojewódzka
ul. Bażyńskiego 32 pok 226, Gdańsk 80-309

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w roku 1991, a w 2005 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Działamy na terenie całej Polski i jako jedyni w kraju specjalizujemy się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Najogólniej rzecz ujmując istniejemy po to, aby rozpoznawać indywidualne potrzeby osób głuchoniewidomych i wychodzić im naprzeciw. Służymy ramieniem zarówno dorosłym i młodzieży, jakrównież rodzicom dzieci głuchoniewidomych. Zrzeszamy w tym celu naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, osoby głuchoniewidome i ich bliskich oraz wolontariuszy. Na bieżąco śledzimy, jaki jest stan wiedzy na temat głuchoślepoty na świecie, inicjujemy też badania w kraju.

Od stycznia 2008r., w ramach rozwoju Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, została powołana Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG, której celem jest wypełnianie założeń statutowych w odniesieniu do głuchoniewidomych mieszkańców naszego regionu a przede wszystkim organizowanie:

* opieki i pomocy wolontariuszy,
* wsparcia psychologicznego,
* cyklicznych spotkań,
* szkoleń i rehabilitacji,
* pomocy prawnej.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy