Stowarzyszenie Opieki Nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi "PROMYCZEK"

Stowarzyszenie Opieki Nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi "Promyczek" wspiera swych podopiecznych od 2008 roku. Swym zasięgiem obejmuje województwo Pomorskie, w tym szczególnie Trójmiasto. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na pomocy materialnej, wspierającej naukę i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz placówki dydaktyczne, w których przebywa znaczna ilość osób o szczególnych potrzebach.
Prócz finansowania zakupów wysoce specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, dającego osobom niepełnosprawnym szanse na czynne uczestnictwo w życiu społecznym, zdobywanie wiedzy czy poznawania otaczającego ich świata, dbamy również o zapewnienie niepełnosprawnym wykwalifikowanych osób, które na co dzień pomagają im zdobywać coraz to nowe horyzonty.
W ramach naszych działań, staramy się również promować kulturę, sport i turystykę, skierowaną do osób z niepełnosprawnością.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy