Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. szpitalna 5/5, warszawa

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

Więcej informacji na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy