Fundacja Lighthouse Gdańsk

Członkowie Fundacji Lighthouse Gdańsk mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w ramach Wolontariatu Europejskiego. Niektórzy z nas przez wiele lat pełnili funkcję koordynatora EVS, wysyłając i koordynując projekty wielu wolontariuszy w różnych zakątkach Europy. inni natomiast poznali EVS jako długoterminowi wolontariusze. W 2011 roku połączyliśmy nasze siły, doświadczenie i zapał do pracy, tworząc Fundację Lighthouse Gdańsk, z którą pragniemy aktywnie działać w ramach programu Młodzież w Działaniu.

Możliwość współtworzenia wielkiej, międzynarodowej rodziny NGO, którą daje nam uczestnictwo w EVS, wydaje się nam być szalenie atrakcyjną. Co więcej, rozważamy EVS jako element kluczowy dla rozwoju organizacji oraz realizacji jej założeń statutowych takich jak:
-upowszechnianie i umacnianie dialogu międzykulturowego
– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontraktow i współpracy między społeczeństwami

Jako głowne cele stawiamy sobie promocję wolontariatu, a także pobudzenie lokalnek młodzieży do kreatywnych działań. Ta właśnie młodzież lokalna, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stanowi naszą głowną grupę docelową. Z własnego doświadczenia wiemy, że EVS jest dla nich szansą aby poznać inne kultury. Wierzymy, że EVS promuje międzynarodowe zrozumienie i przyjaźń ponad granicami.

Fundacja Lighthouse Gdańsk została założona w 2011 roku, z inicjatywy grupy przyjaciół o podobnym spojrzeniu na świati bogatym doświadczeniu na polu pracy wolontariackiej. Naszą głowną grupę docelową stanowi młodzież województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Gdybyśmy chcieli opisać Fundację Lighthouse Gdańsk jednym słowem ,byłoby to słowo kreatywność. W niezwykle kreatywny sposób pragniemy bowiem rozwijać Fundację Lighthouse w takich dziedzinach jak:

-Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.
– Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
– Edukacja na rzecz ochrony środowiska i pokoju.
– Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
– Upowszechnienie i umacnianie dialogu międzykulturowego.
– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
– Propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziałanie postawom dyskryminacji wobec innych kultur, religii, narodowości.
– Promocja integracji społecznej.

– Szerzenie i promocja idei edukacji nieformalnej.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy