Fundacja Zdrowia ESCO

	Fundacja Zdrowia ESCO
3 Maja 49, 84-200 Wejherowo

Naszą misją jest inicjowanie oraz współpraca we wszystkich tych akcjach i inicjatywawach które w sposób uczciwy i rzetelny zmierzają do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Zwiększamy motywację do kontynuowania leczenia.Działalność statututowa obejmuje również opiekę społeczną nad osobami niezamożnymi i niepełnosprawnymi,pokrywanie kosztów zabiegów lecznniczych,profilaktykę i promocję zdrowia.

Projekt i wykonanie: Mehowmy