Fundacja Droga

Fundacja Droga
AL. Wojska Polskiego 52/6

Fundacja jest organizacją działającą na zasadzie non-profit, a całość pracy opiera się na pełnym wolontariacie.

Podstawowym celem działalności organizacji jest szeroko pojęta pomoc społeczna ludziom bezdomnym i pokrzywdzonym przez los, ze szczególnym uwzględnieniem

osób w podeszłym wieku ,
samotnych matek,
dzieci ze środowisk patologicznych, zaniedbanych.
Przy Fundacji działa równiez : Sekcja Charytatywna „Dary”

Celem sekcji jest szeroko rozumiana pomoc potrzebującym.

v Sekcja zajmuje się przyjmowaniem darowizn takich jak odzież art. gospodarstwa domowego, zabawki, pościel, ręczniki, sprzęt sportowy itp. Po prostu rzeczy codziennego użytku.

v Większość z tych przedmiotów trafia nieodpłatnie do ludzi bezdomnych, rodzin ubogich, osób starszych i niepełnosprawnych.

Część darów odstępowana jest za symboliczną kwotę.

- Dzięki tym datkom możliwe jest dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach,

- 80 rodzin otrzymuje pomoc w postaci żywności ,

- dzieci biorą udziały w letnich obozach, i zielonej szkole .

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy