ESN Gdańsk

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele:

  • Działalność w interesie studentów z wymian (program Mentor/Buddy)
  • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany
  • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach
  • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian
  • Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej
  • Koordynowanie krajowych programów (ESN Card - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym

ESN Gdańsk otwarty jest na r~óżnego rodzaju propozycje współpracy ze strony różnych podmiotów, organizacji studenckich, pozarządowych oraz osób prywatnych.

Zapraszamy również do wstąpienia w nasze szeregi.

Zebrania co tydzień we wtorki o 20. AK PG Kwadratowa, pokój 213.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy