Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki
Gdańsk-Wrzeszcz ul.Politechniczna 5 m1 A

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie chorym kobietom na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej, jakości życia.

W naszej najistotniejszym działalności elementem jest wolontariat. Kobiety, które same przeszły chorobę wiedzą najlepiej, jakim obciążeniem psychicznym jest uświadomienie sobie, że to właśnie ją dotknęło potrafią pomoc kobiecie, która znalazła się w takiej samej sytuacji. Przeszkolone przez profesjonalnych psychologów i wspomagane przez nich w klubie odwiedzający kobiety chore w szpitalu tuż po amputacji.

Ochotniczki prowadzą również działalność na rzecz profilaktyki prowadząc w szkołach i na uczelniach pogadanki o samobadaniu piersi i zagrożeniu chorobami nowotworowymi.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy