Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Sopockie Centrum Wolontariatu

Sopockie Centrum Wolontariatu wzmacnia potencjał organizacyjny i kadrowy sopockich organizacji pozarządowych. Inicjujemy rozwój sopockiego środowiska lokalnego oraz wspieramy ideę pracy wolontarystycznej.

W Sopockim Centrum Wolontariatu otrzymasz wsparcie w zakresie:

 • Pozyskiwania i przygotowywania wolontariuszy do współpracy z organizacjami i instytucjami, w tym:
 • warsztaty / szkolenia dla przyszłych wolontariuszy
 • spotkania wspierająco - motywujące dla wolontariuszy
 • koordynacja pracy wolontariuszy

 • Przygotowywania organizacji do podjęcia współpracy z wolontariuszami, w tym:
 • diagnoza potrzeb wolontarystycznych organizacji
 • spotkania informacyjno - szkoleniowe dla organizacji
 • doradztwo w zakresie wymogów formalnych dotyczących wolontariatu
 • wsparcie koordynatorów wolontariatu

 • Pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy z wolontariuszami w ramach wolontariatu długoterminowego oraz akcyjnego • Animacji środowiska lokalnego
  Pomoc w podejmowaniu społecznej aktywności oraz w realizacji przedsięwzięć przynoszących społeczny pożytek.

 • Organizacji działań promujących wolontariat i działalność społeczną, m.in.:
  Dzień Wolontariusza
  Konkurs „Sopocki Wolontariusz Roku”
  Konkurs „Zobaczyć więcej - kierunek wolontariat”: konkurs na akcję wolontarystyczną dla dzieci i młodzieży.
  Warsztaty na temat aktywności społecznej i wolontariatu dla klas szkolnych.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy