Centrum Zmiany Społecznej

Centrum Zmiany Społecznej
Dobrowolskiego 5A/11

Fundacja Centrum Zmiany Społecznej swoimi działaniami kreuje trwałą zmianę społeczną w obszarze praw człowieka.

Nasza fundacja projektuje i prowadzi programy szkoleniowo - doradcze, badawcze i promujące dobre praktyki w trzech obszarach: kobiet w społeczeństwie wiedzy, innowacji i zarządzania wiedzą oraz działań antydyskryminacyjnych i promujących równość szans.

W sektorze biznesu skupiamy się na projektach antydyskryminacyjnych i równościowych. Nasze inicjatywy mają na celu popularyzacje idei zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i poszanowania praw człowieka.

Wspieramy również budowę społeczeństwa wiedzy w Polsce, dbając aby nikt nie był wykluczony z tego procesu. Na tym polu skupiamy się na projektach na rzecz kobiet. Dążymy do włączania kobiet na równych prawach do społeczeństwa wiedzy.

Współpracujemy również z osobami i organizacjami zainteresowanymi ideą innowacji społecznej, biznesowej oraz zarządzaniem wiedzą.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy