Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk

Powołane do życia w 1970 r. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska otrzymało na swoją siedzibę nowo odbudowany Ratusz Głównego Miasta. W dawnej siedzibie władz miejskich, wzniesionej w XIV w., zaczęto gromadzić zbiory dokumentujące dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Od samego początku istnienia dyrekcja Muzeum dążyła do powiększenia instytucji o kolejne historyczne budowle. W efekcie tych starań włączono do muzealnego stanu:

  1. Ratusz Głównego Miasta – 21.08.1972
  2. Dwór Artusa – 21.04.1973
  3. Twierdza w Wisłoujściu – 1974
  4. Wartownia nr 1 na Westerplatte – 10.06.1979
  5. Dom Uphagena – 24.08.1981
  6. Muzeum Gdańskiego Sportu i Turystyki – 26.01.1988 (zlikwidowane). Obecnie w Baszcie na Zamurzu znajduje się Dział Konserwacji Zabytków MHMG
  7. Muzeum Zegarów Wieżowych – 23.05.1996
  8. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku – 25.09.2003
  9. Muzeum Bursztynu - 28.06.2006

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska również opiekuje się: Bramą Wyżynną, Bramą Nizinną, pozostałościami murów miejskich

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy