Zostań wolontariuszem TPK – pomóż osobom ze szczególnymi potrzebami doświadczać przyrody Parku

Data publikacji: 06/07/2023

Trójmiejski Park Krajobrazowy szuka wolontariuszy, chcących zaangażować się w pomoc w spotkaniu z przyrodą Parku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osobą ze szczególnymi potrzebami możemy stać się wszyscy – stale, czasowo, w pewnym wieku. Możemy mieć problem z poruszaniem się, właściwym widzeniem, słyszeniem. Odbieramy świat w różny sposób, będąc na różnych etapach swojego życia.

W 2022 r. TPK zaktywizował działania na rzecz poprawy dostępności Parku. Inspiracją do podejmowania działań stała się realizacja projektu „Trójmiejski Park Krajobrazowy- dostępny park przyrodniczy”. Staramy się stworzyć ofertę, w tym edukacyjną, dla osób, które każdego dnia pokonują różne bariery. Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnością do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, ułatwić im kontakt z przyrodą. 

Szukamy chętnych do asystowania osobom, dla których odwiedzenie lasu na terenie Parku bywa dużym wyzwaniem.

Opis zadania dla wolontariusza

 • udział w wydarzeniach organizowanych przez Trójmiejski Park Krajobrazowy (dalej TPK) lub Centrum Informacji i Edukacji o Środowisku (dalej CIEE) takich jak festyny, Dni Otwarte, warsztaty, zajęcia terenowe, wycieczki i spacery, po uprzednim przeszkoleniu w zakresie pomocy jakiej ma udzielić,
 • wsparcie pracowników TPK w zakresie doraźnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym:
 • kierowanie osób do sal, gdzie odbywa się wydarzenie, podczas zajęć stacjonarnych w obrębie siedziby TPK i CIEE,
 • wskazywanie poszukiwanych przez gości miejsc np. toalety, stoisk, sal, recepcji, wyjścia,
 • pomoc w poruszaniu się po miejscu imprezy (np. służenie ramieniem osobie niewidomej, niedowidzącej, mającej trudności w poruszaniu się),
 • wskazywanie miejsca poczęstunku, możliwości skorzystania z wody, podawanie wody itp.,
 • pomoc przy organizacji konkursów,
 • rola „opiekuna osoby ze szczególnymi potrzebami ze strony organizatora” podczas wydarzenia (na wyraźne życzenie osoby ze szczególnymi potrzebami),
 • podczas zajęć terenowych - pomoc w poruszaniu się (np. służenie ramieniem osobie niewidomej, niedowidzącej, mającej trudności w poruszaniu się, osobie starszej),
 • podczas zajęć terenowych - pomoc osobom korzystającym z wózka przy pokonywaniu barier (za wyraźną zgodą osoby korzystającej z wózka),
 • pomoc osobom z dziećmi podczas zajęć.

 

 

Oferujemy

 • zwrot wydatków, obejmujących koszty dojazdu w miejsce wydarzenia w terminie 7 dni
 • możliwość udziału w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach dotyczących pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z pokryciem kosztów podróży i diet Wolontariusza/ki podczas tych podróży,
 • środki ochrony indywidualnej: koszulka T-shirt z napisem „Wolontariusz, w czym mogę pomóc?”, oznaczona logo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

Dodatkowe informacje/wymagania

 1. Wolontariusz powinien pojawić się w miejscu wydarzenia stacjonarnego z godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku zajęć terenowych z wyprzedzeniem zapewniającym czas na rozmowę z pracownikiem TPK w zakresie organizacji wydarzenia (miejsca i ewentualnych oczekiwań oraz w celu określenia potrzeb w zakresie przeszkolenia wolontariusza),
 2. Wolontariusz nie zastępuje opiekuna osoby z niepełnosprawnością, a jedynie wspomaga jego działania podczas wydarzenia (w siedzibie TPK i podczas zajęć w terenie). Nie bierze odpowiedzialności za sprawne poruszanie się po terenie oraz ewentualne zdarzenia losowe zaistniałe podczas wycieczki.
 3. Czynności będą wykonywane w obecności pracowników TPK lub CIEE.
 4. Opiekunem wolontariusza/ki jest kierownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
wymagania wiekowe: od 16 lat
długoterminowa
ul. Polanki 51, Gdańsk oraz teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (znaczna część wydarzeń będzie odbywać się w siedzibie TPK i CIEE (Gdańsk, ul. Polanki 51) lub na ścieżce dydaktycznej „Zajęcza Dolina”, znajdującej się ok. 140 m od siedziby TPK (Oliwa)
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Tylko zalogowani wolontariusze mogą aplikować na oferty.
Projekt i wykonanie: Mehowmy