Twórz ogród miejski w Burgos

Data publikacji: 21/11/2023

W imieniu naszego partnera z Hiszpanii poszkujemy osoby w wieku 18-30 na wyjątkowy wolontariat w Hiszpanii.

Czas trwania: 01/09/2023 - 30/06/2024
Miejsce: Burgos,  Hiszpania

O organizacji:

AMYCOS jest niezależną i pluralistyczną organizacją społeczeństwa obywatelskiego, której głównym celem jest promowanie sprawiedliwości społecznej i globalnej. Jest to zaangażowanie, które ma wiele wymiarów, takich jak praca na rzecz pokoju; zwalczanie wszelkich rodzajów dyskryminacji ze względu na religię, płeć, klasę społeczną lub pochodzenie etniczne; walka z rosnącymi nierównościami między krajami i w ich obrębie; obrona praw człowieka dla ludzi na całym świecie; i promocja zrównoważonych i odpowiedzialnych relacji z Ziemią - naszym wspólnym domem.


WIZJA
Wierzymy w zrównoważony, zróżnicowany i wolny od ubóstwa świat, w którym panuje sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwy podział bogactwa i równe szanse, a także obrona, promocja i odpowiedzialne korzystanie z globalnych dóbr publicznych, w ramach kultury pokój i solidarność. Dążymy do tego, aby  zagwarantować wszystkim ludziom – zwłaszcza tym, którzy są pozostawieni w tyle – udział i korzystanie bez względu na ich społeczne, kulturowe, ekonomiczne, obywatelskie i polityczne korzyści dla godne życie.

Sprawdź relację Agaty, która realizowała swój wolontariat w Burgos w okresie 2022/2023:

Podczas pracy w ogrodzie dowiedziałam się wiele nie tylko na temat uprawy, ale także na temat funkcjonowania niewielkiej kooperatywy spożywczej. Poza główną częścia wolonatriatu, czyli praca przy uprawie warzyw, wolontariusze włączani są także w inne aktywności, co sprawia, że wolontariat jest zróżnicowany i pozwala na odkrycie nowych umiejętności i obszarów. 

 

Opis zadania dla wolontariusza

Projekt ma na celu zaangażowanie wolontariuszy w lokalną sieć promującą Cele Zrównoważonego Rozwoju. Głównym działaniem będzie praca w miejskim ogrodzie ekologicznym i wspieranie etycznych grup zakupowych w Burgos, przyczyniając się do podnoszenia świadomości takich koncepcji, jak odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Praca będzie ściśle fizyczna na obszarze rolniczym i w zależności od charakterystyki wolontariusza będzie przestrzeń do promowania „zielonej” sieci w Burgos, współpracującej z innymi organizacjami w działaniach edukacyjnych i komunikacyjnych. Ponadto, zgodnie ze swoim profilem, wolontariusz będzie zaangażowany w:

  • Zajęcia edukacyjne z dziećmi;
  • Zadania administracyjne i organizacyjne;
  • Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferujemy

Oferta jest finansowana w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Dedykowany jest młodzieży i obejmuje:

  • Zakwaterowanie
  • 150 € na jedzenie
  • 150 € kieszonkowe
  • Bilety podróżne
  • Szkolenia przed wyjazdem, w dniu przyjazdu, śródokresowe
  • Wsparcie językowe

Wolontariusze zostaną zakwaterowani w wybranym przez Amycos mieszkaniu, zgodnie z podstawowymi standardami jakościowymi. W szczególności zakwaterowanie będzie w mieście Burgos (w pokoju jednoosobowym lub pokoju typu twin) w zależności od dostępności. Zachęca się do dzielenia wspólnych przestrzeni z innymi wolontariuszami; chociaż prywatność wolontariuszy będzie uszanowana. Za zakwaterowanie odpowiada Amycos, a wolontariusz otrzymuje co miesiąc 150 € na wyżywienie plus kieszonkowe w wysokości 150 €. Burgos to małe miasto i nie trzeba codziennie korzystać z lokalnego transportu

Dodatkowe informacje/wymagania

Uwaga! Jedyne kryterium to kryterium wiekowe 18-30! 

Poczytaj relacje innych osób, które realizowały swój wolontariat w AMYCOS: https://amycos.org/category/testimonios-europeos/ 

Interesuje Cię ten projekt? Kliknij aplikuj lub napisz: erasmus@wolontariatgdansk.pl 

 

 

wymagania wiekowe: od 18 do 30 lat
długoterminowa
Hiszpania (- poza Gdańskiem -)
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Tylko zalogowani wolontariusze mogą aplikować na oferty.
Projekt i wykonanie: Mehowmy