Czy pójdziesz na spacer z Martynką (11 lat)?

Data publikacji: 31/05/2023

 

Martyna ma 11 lat. Wychowuje się w rodzinie wielodzietnej - ma czwórkę rodzeństwa.
Matka dziewczynki samotnie wychowuje dzieci, i nie ma możliwości poświęcenia Martynce wystarczającej ilości uwagi z powodu opieki nad młodszymi córkami.
Z uwagi na niestabilną sytuację związaną z domem rodzinnym i rodziną dziewczynka chętnie korzysta z różnych form aktywności, poszukuje zainteresowań.
A z uwagi na trudności w relacjach rówieśniczych nie ma bliskich znajomych, których mogłaby nazwać przyjacielem.
Ponadto jest wyśmiewana w klasie z uwagi na otyłość.

 

Opis zadania dla wolontariusza

Wskazana jest pomoc dziecku w nauce z uwagi na niestabilną sytuację edukacyjną dziecka- Martyna ma trudności z przyswajaniem materiału edukacyjnego.
I nie ma nikogo w bliskim otoczeniu dziecka, kto mógłby pomóc jej w nauce.
Ponadto z uwagi na otyłość Martyny dobrze by było aktywne spędzać czas z dziewczynką, a spędzanie czasu z wolontariuszem zwiększyłoby również  poczucia wartości dziecka.

Spotkania 1 x w tygodniu.

Oferujemy

Wsparcie specjalisty

wymagania wiekowe: od 18 lat
długoterminowa
Modra (Olszynka)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Tylko zalogowani wolontariusze mogą aplikować na oferty.
Projekt i wykonanie: Mehowmy