Mentorzy dla wolontariuszy zagranicznych

Data publikacji: 02/01/2024

Szukamy mentorów dla 2ch długoterminowych wolontariuszy zagranicznych, którzy mają przyjechać do nas na początku Maja.
Wolontariusze będą uczestniczyli w projekcie \"Solidarity has no age\" (programu Europejskiego Korpusu Solidarności) i będą z nami 6 miesięcy, wspierając działania Stowarzyszenia dla osób starszych, społeczności lokalnej i wspierając uchodźców z Ukrainy.

Opis zadania dla wolontariusza

Rolą mentora jest społeczne, emocjonalnie oraz kulturowe wsparcie zagranicznego wolontariusza; zachęcanie i  wsparcie jego integracji ze społecznością lokalną.

Do obowiązków mentora należy:

- regularne spotkania lub kontakt telefoniczny/mailowy i td. z wolontariuszem (min. raz w tygodniu);

- zapewnianie wsparcia na poziomie osobistym;

- pomoc w rozwiązaniu praktycznych pytań i problemów (pójście z wolontariuszem do lekarza, na przykład dentysty; pomoc informacyjna w zakresie gdzie co można kupić, gdzie można pójść wieczorem, jak zapisać się na basen lub na siłownię);

- pomoc wolontariuszowi w integracji z lokalną społecznością, poznania innych młodych ludzi;

- zachęcanie do kontaktów z wolontariuszami EKS z ekipy wolontariusza, gdy tylko jest to możliwe;

- wspieranie wolontariusza w przeprowadzaniu samodzielnej oceny efektów uczenia się (omawianie osiągnięć);

- jeżeli mentor zauważył, że wolontariusz ma poważny problem musi to zgłosić do koordynatora projektu wolontariusza.

Czas który trzeba poświęcić to 2-4 godziny w tygodniu – w zależności od możliwości mentora oraz potrzeb podopiecznego.

Oferujemy

- praktykę i doskonalenie znajomości języków obcych (angielski oraz język ojczysty wolontariusza);

- nowe kontakty i doświadczenie w komunikacji międzykulturowej;

- rozwój umiejętności społecznych.

Dodatkowe informacje/wymagania

Prawa mentorów:

- wyznaczania granic;

- mentor oraz wolontariusz mają możliwość zakończenia swojej relacji mentor-wolontariusz (z powodów osobistych) w trakcie trwania projektu o czym muszą poinformować koordynatora wolontariatu.

 

Profil mentora:

Rola mentora obejmuje kilka różnych obowiązków i wymaga zaangażowania, motywacji, czasu i energii. Nie ma doskonałego profilu mentora, rola mentora nie wymaga żadnego specjalistycznego wykształcenia zawodowego, ale zgodnie z zasadami programu:
- mentorem nie jest osoba, która wyznacza i nadzoruje zadania wolontariuszy;

- mentor nie jest zastępczym rodzicem lub terapeutą.

wymagania wiekowe: od 18 lat
długoterminowa
Stowarzyszenie Morena lub Gdańsk (Wrzeszcz Górny)
Tylko zalogowani wolontariusze mogą aplikować na oferty.
Projekt i wykonanie: Mehowmy