Wsparcie edukacyjne z POLSKIEGO dla dzieci 11-16 lat

Data publikacji: 10/08/2022

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach, Centrum Edukreacji Stowarzyszenia Magnolia. Promujemy edukację alternatywną wobec obowiązującego systemu nauczania, a także z potrzeby umożliwienia edukacji bez względu na stan rodzinny czy finansowy. https://magnoliastowarzyszenie.pl/centrum-edukreacji/

Opis zadania dla wolontariusza

Dodatkowe lekcje pozaszkolne w formie on-line, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie z uczniem pracy domowej zadanej w szkole, pomoc w trudnościach z nauką i uczenia nowych rzeczy związanych z danym przedmiotem uatrakcyjniając go i pokazując, że może być ciekawy. Pokazanie podopiecznemu świata przez pryzmat szans i możliwości, aby odzyskał wiarę w siebie.

Oferujemy

Przeszkolenie z technik i narzędzi on-line. Zdobycie doświadczenia w zajęciach on-line. Samorealizację i satysfakcję z możliwości pomocy dzieciom. Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej. Wsparcie merytoryczne i techniczne w przygotowaniu zajęć. Elastyczne godziny. Wystawienie zaświadczenia o wolontariacie i/lub listu referencyjnego . Wiek wolontariusza powyżej 18 roku życia, umiejętność obsługi Skype i/lub Zoom (udostępniamy dostęp do programu zoom). Posiadanie komputera z dostępem do Internetu i możliwością prowadzenia zajęć zdalnych.

Dodatkowe informacje/wymagania

Dobra znajomość zagadnie związanych z językiem polskim, umożliwiająca niesienie pomocy uczniom mającym problem z tym przedmiotem w szkole podstawowej i pierwszych klasach szkoły średniej. Otwartość, cierpliwość, chęć niesienia pomocy, zainteresowanie prowadzonym przedmiotem. Możliwość korepetycji on-line rano/przed południem lub w godzinach popołudniowych i wieczornych. Okres wolontariatu: do uzgodnienia: od 2 do 7 miesięcy. Liczba godzin w tygodniu: do uzgodnienia: od 1 godz./tyg. do 4 godz. tyg. WOLONTARIUSZU! Decydujesz ilu dzieciom i ile godzin w tygodniu, oraz z jakich przedmiotów chcesz pomagać oraz przez jaki okres, Pokażemy ci techniki i narzędzia, jakie możesz wykorzystać online- jest do dla ciebie cenna wiedza i doświadczenie, Otrzymujesz od nas zaufanie i elastyczność pracy, Zyskasz poczucie spełnienia, że Twój wkład i praca wolontaryjna ma znaczenie!

wymagania wiekowe: od 3 lat
06.09.2021 - 15.06.2022
zdalna
xyz (Osowa)
Tylko zalogowani wolontariusze mogą aplikować na oferty.
Projekt i wykonanie: Mehowmy