Fundusz Inicjatyw Wolontariackich – wyniki

W dniu 9 października odbyły się obrady Kapituły Funduszu Inicjatyw Wolontariackich. Komisja postanowiła przyznać wsparcie następującym inicjatywom:

1) Mocni Pomocni: „Bank poMocnych wolontariuszy”
2) Liderzy i Liderki Gdańskich Klubów Rodzica: „Jak mówić, aby rodzice nas słuchali”
3) Imigranci w Gdańsku: „Integracja w praktyce”
4) Szkolne Koło Wolontariatu SP nr 92: „Akcja Mikołajkowa – Rozjaśnij hospicyjne niebo”
5) Wolontariuszki Fundacji Kolonii Artystów: „Warsztaty poprawnego pisania wniosków w kulturze”
6) Młodzież dla Najmłodszych, czyli M4N: „TEENs4KIDs”
7) Doktoranci UG: „Wesoło-naukowo”
8) Wolontariusze Inkubatora Sąsiedzkiej Energii: „Wolo Party – spotkanie sieciujące”
9) Wolontariusze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość: „Wychowanie przez działanie”
10) Wolontariuszki Centrum Praw Kobiet w Gdańsku: „Niezbędnik wolontariusza i wolontariuszki CPK”

Wśród projektów, którym zostało przyznane wsparcie, znajdą się zarówno inicjatywy realizowane bezpośrednio na rzecz mieszkańców Gdańska lub adresowane do podopiecznych gdańskich organizacji pozarządowych, spotkania integracyjne, sieciujące, promujące wolontariat i zachęcające mieszkańców Gdańska do podejmowania takiej formy aktywności społecznej,  jak również podjęte zostaną działania mające na celu wzmocnienie i rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji wolontariuszy działających w gdańskich fundacjach i stowarzyszeniach.    

Każda inicjatywa zostanie wsparta kwotą 500 zł. Projekty będą realizowane w okresie między 16 października a 19 listopada. O szczegółach realizowanych inicjatyw będziecie mogli przeczytać na naszej stronie www.tydzienwolontariatu.pl – zapraszamy do śledzenia bieżących informacji.

Projekt i wykonanie: Mehowmy