Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Akceptuję X
Logotypy na potrzebę promocji projektów realizowanych w ramach projektu GFS - dla organizacji pozarzadowych

Realizator zobowiązuje się do informowania, że projekt jest finansowany ze środków otrzymanych z Gdańskiego Funduszu Senioralnego.

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „Projekt finansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego, ze środków Gminy Miasta Gdańska”.

 

Realizator zobowiązuje się do umieszczania logotypów Funduszu, Gminy Miasta Gdańska oraz Regionalnego Centrum Wolontariaut na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych sprzętach i wyposażeniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

 

LOGOTYPY:

MIASTO GDAŃSK

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

GDAŃSKI FUNDUSZ SENIORALNY