Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Akceptuję X
O Programie Termosfera

O Projekcie

Termosfera to propozycja dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych ciekawych form edukacyjnych, innowacyjnych metod angażowania młodzieży w działania wolontariackie, wykorzystująca mechanizm grywalizacji. Wikipedia mówi, że grywalizacja to wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich zaangażowania. Opiera się na systemie pozytywnych wzmocnień – punktów, medali i nagród za podjęcie wyzwania.

Co zyskuje szkoła:
tworzy i wzmacnia swój pozytywny wizerunek, poszerza ofertę zajęć w szkole, rozbudowuje potencjał szkoły. Integruje uczniów, jak również pomaga w poznaniu nauczycieli i zmianie myślenia o samej szkole. Daje skuteczne narzędzie, które jest łatwym sposobem na realizację misji edukacyjnej i wychowawczej. Ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi, oraz wzmacnia ją.

Uczniowie:
zdobywają nowe umiejętności, wykorzystują własny potencjał twórczy, rozwijają swoją kreatywność. Uczą się odpowiedzialności, samodzielności, oraz zaradności podczas działań wolontariackich. Stają się otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, a ich samoocena wzrasta.

Do kogo:
Projekt Termosfera kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych działających w szkolnych kołach wolontariatu oraz do nieformalnych szkolnych grup działających wolontariacko. Każda grupa powinna posiadać pełnoletniego opiekuna (nauczyciel, pedagog).

Jak to działa:
Dzięki Termosferze można przenieść atrakcyjny świat gier do realnego świata, zmieniając przy tym swoje otoczenie. Uczestnicy realizują 3 duże misje, wiele mniejszych wyzwań oraz regularne aktywności. Wszystkie są w jakiś sposób powiązane z wolontariatem. Realizując misje, uczniowie organizują akcje wolontariackie takie jak: kiermasze charytatywne, akcje okolicznościowe typu mikołajki, koncerty. W ramach wyzwań realizują mniejsze działania typu: tworzą kartki świąteczne, kręcą filmiki promujące wolontariat itp. Grupy za realizację misji, wyzwań i stałych aktywności otrzymują punkty. Ranking drużyn jest dla wolontariuszy dodatkową motywacją do działania.

Jak dołączyć:
Wszystkie podstawowe informacje o grze, formularz zgłoszeniowy, w tym zasady, fabuła, misje i wyzwania czy ranking drużyn znajdują się na stronie Termosfera.com.pl  

Kontakt z nami: 58 772 42 19

Zapraszamy do kontaktu!