Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Akceptuję X
Raporty z badań

RAPORTY Z BADAŃ NAD SENIORAMI

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w ramach zrealizowanego projektu "Gdański model wolontariatu seniorów - krok I" przeprowadziło kompleksową diagnozę:
1. badanie jakościowe wśród organizacji publicznych i instytucji publicznych oraz liderów - seniorów w Gdańsku
2. badanie ilościowe - zrealizowane na próbie reprezentatywnej 700 gdańskich seniorów
3. wizyty studyjne w 9 miastach w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych badań cząstkowych  powstał raport całościowy.
Poniżej prezentujamy raporty z przeprowadzonych badań.

RAPORT CAŁOŚCIOWY

Aktywność społeczna gdańskich seniorów - raport z badania ilościowego.

Szanse i bariery do aktywności społecznej seniorów - raport z badania jakościowego.