Dyrektor Zarządzający Tchibo Warszawa członkiem „Koalicji Prezesi – Wolontariusze 2011”

W lipcu, Artur Starek, Dyrektor Zarządzający Tchibo Warszawa, dołączył do grona członków projektu „Koalicja Prezesi – Wolontariusze 2011”.

Projekt „Koalicja Prezesi – Wolontariusze 2011” to inicjatywa prezesów firm, którzy połączyli swoje siły, aby wspierać rozwój zaangażowania społecznego  w Polsce. Celem projektu jest promocja aktywności obywatelskiej i wolontariatu poprzez pokazywanie przykładu prezesów znanych organizacji, którzy działają na rzecz różnorodnych programów społecznych.

Artur Starek, Dyrektor Zarządzający Tchibo Warszawa, jest związany z Tchibo od wielu lat. Firmę wyróżnia jej unikalny profil, który jest jednocześnie zobowiązaniem za ekologiczne oraz społeczne skutki jej działalności. Dlatego też zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu są integralnym elementem strategii biznesowej Tchibo.

Artur Starek aktywnie wspiera projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w firmie. Najbliższy jest mu program wolontariatu pracowniczego „Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!”, w którego wdrażanie był zaangażowany od samego początku. Jako wolontariusz włączył się w realizację pierwszego projektu wolontariackiego „Sprzątanie świata”, realizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata we wrześniu 2010 r.

Jak podkreśla – „Wolontariat to niezwykłe doświadczenie, które pomaga zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Będąc wolontariuszami dzielimy się tym, co w nas najlepsze, a jednocześnie tak dużo zyskujemy. Wolontariat stwarza wiele możliwości pomocy. W tym działaniu każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ każdy z nas może być wolontariuszem.”

„Koalicja Prezesi – Wolontariusze 2011” została zaingurowana w marcu br. z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu. Członkowie Koalicji to prezesi, którzy promują wolontariat i społeczne zaangażowanie w swoich organizacjach, a także sami są wolontariuszami. Przystępując do Koalicji prezesi podpisali Apel „Czas biznesu, czas pomagania” oraz zobowiązali się, że m.in. co najmniej jeden dzień w roku przeznaczą na działalność wolontariacką. Zadaniem Koalicji jest popularyzowanie wolontariatu w środowisku polskich przedsiębiorców oraz współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie społecznego zaangażowania biznesu.

Źródło: www.odpowiedzialnybiznes.pl za Materiały prasowe

Projekt i wykonanie: Mehowmy